Khách Sạn Đông Xuyên

Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • (+84) 2963 942 260 - (+84) 296 22 40 502 - (+84) 296 222 1396
  • dongxuyenag2001@gmail.com