Khách Sạn Long Xuyên

Số 19 Nguyễn Văn Cưng, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • (+84) 2963 841 927 - (+84) 2963 940470
  • dongxuyenag2001@gmail.com