Khách Sạn Cửu Long

21 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • (+84) 2963 941 427 - (+84) 2963 841 927
  • cuulonghotel@angiangtourimex.vn