LIÊN HỆ


 

Liên hệ: Công Ty Cổ phần Du lịch An Giang (An Giang Tourimex)

17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: +84 296 3843752 – 3841670

Fax: +84 296 3841648.


 

Liên hệ: Khách sạn Đông Xuyên

9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: +84.296.3942260 (8 lines) - 84.296.2240502 - 84.296.2221396

Fax: +84.296.3942268 - 84.296.3843176 Email: dongxuyenhotel@gmail.com , Facebook: Cụm Khách sạn Đông Xuyên

 


Liên Hệ: Khách Sạn Long Xuyên

19 Nguyễn Văn Cưng, p. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

ĐT: +84 296 3841927, Nhà hàng: +84 296 3911927

Fax: +84 296 3842483


Liên Hệ: Khách Sạn Cửu Long

21 Nguyễn Văn Cưng, p. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

ĐT: +84 296 3941427

Fax: +84 296 3842483


Sao Mai Resort Châu Đốc (KS.Bến Đá Núi Sam)
Tân Lộ Kiều Lương, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Điện thoại:
+84 296 3861745-6-7 , Fax:+84 296 3861530  hoặc 3862151


Khu Du lịch Đồi Tức Dụp

xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Điện thoại: 84.296 3771003 – Fax: 84.296 3771061

DONG XUYEN HOTEL

9A Luong Van Cu Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang province
(+84) 2963 942 260
(+84) 296 22 40 502
(+84) 296 222 1396

CUU LONG HOTEL

21 Nguyen Van Cung Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang province
(+84) 2963 941 427
(+84) 2963 841 927

LONG XUYEN HOTEL

19 Nguyen Van Cung Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang province
(+84) 2963 941 427
(+84) 2963 841 927

AN GIANG TRAVEL SERVICE CENTER

17 Nguyen Van Cung Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang province
(+84) 2963 841 308
(+84) 2963 841 670

BEN DA NUI SAM HOTEL

Kieu Luong New Road, Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province
(+84) 2963 861 745
(+84) 2963 861 705

TUC DUP HILL

An Tuc Commune, Tri Ton District, An Giang Province
(+84) 2963 771 003
(+84) 2963 861 061
© 2018 Công ty cổ phần Du lịch An Giang