CÁC DỊCH VỤ TẠI KDL TỨC DỤP ĐỒNG GIÁ 20.000đ/người/trò chơi


BƠI THUYỀN THÚNG

LĂN BÓNG TRÊN MẶT NƯỚC

TÀU LƯỢN TRÊN KHÔNG

THUÊ TRANG PHỤC BỘ ĐỘI

THUYỀN ĐẠP NƯỚC