Địa chỉ liên hệ: ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02966 522 299

Hotline: 0917 706 369 (Mr. Thái), 0919 266 238 (Mr. Tùng), 0917 909 085 (Mr. Phong)

Email: saomaitrasu@gmail.com