Địa chỉ liên hệ: ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02966 522 299

Email: saomaitrasu@gmail.com

Fanpage: Rừng Tràm Trà Sư