AGNN05 - Long Xuyên - Tức Dụp - Rừng Tràm Trà Sư - Bè Cá - Làng Chăm (2 ngày - 1 đêm)

AGNN05 - Long Xuyên - Tức Dụp - Rừng Tràm Trà Sư - Bè Cá - Làng Chăm (2 ngày...

Đến đây quý khách sẽ được tham quan ngọn đồi được cấu trúc bởi thiên nhiên độc đáo, bao gồm một hệ thống nhiều hang sâu, động lớn, ngõ ngách chằng chịt như mạng nhện do các tảng đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau; nghe giới thiệu, tái hiện diễn biến trận đánh 128 ngày đêm, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền...

AGNN03 - Long Xuyên - Rừng Tràm Trà Sư - Núi Sam (1/2 ngày)

AGNN03 - Long Xuyên - Rừng Tràm Trà Sư - Núi Sam (1/2 ngày)

Đến đây quý khách sẽ được tham quan ngọn đồi được cấu trúc bởi thiên nhiên độc đáo, bao gồm một hệ thống nhiều hang sâu, động lớn, ngõ ngách chằng chịt như mạng nhện do các tảng đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau; nghe giới thiệu, tái hiện diễn biến trận đánh 128 ngày đêm, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt...

AGNN02 - Long Xuyên - Tức Dụp - Rừng Tràm Trà Sư - Núi Sam (1 ngày)

AGNN02 - Long Xuyên - Tức Dụp - Rừng Tràm Trà Sư - Núi Sam (1 ngày)

Đến đây quý khách sẽ được tham quan ngọn đồi được cấu trúc bởi thiên nhiên độc đáo, bao gồm một hệ thống nhiều hang sâu, động lớn, ngõ ngách chằng chịt như mạng nhện do các tảng đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau; nghe giới thiệu, tái hiện diễn biến trận đánh 128 ngày đêm, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt...

AGNN01 - Chợ Nổi Long Xuyên - Cù Lao Ông Hổ (1/2 ngày)

AGNN01 - Chợ Nổi Long Xuyên - Cù Lao Ông Hổ (1/2 ngày)

Đến đây quý khách sẽ được tham quan ngọn đồi được cấu trúc bởi thiên nhiên độc đáo, bao gồm một hệ thống nhiều hang sâu, động lớn, ngõ ngách chằng chịt như mạng nhện do các tảng đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau; nghe giới thiệu, tái hiện diễn biến trận đánh 128 ngày đêm, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt...