Phòng SUPERIOR                                            (Không gian Phòng Superior của Cụm Khách sạn Đông Xuyên)

-Diện tích: 24-28m2 -Số lượng: 50 phòng
-Giá phòng: 750.000 – 950.000 VNĐ (bao gồm buffet sáng, trà, café và 2 chai nước suối đặt phòng mỗi ngày)
-Truy cập Internet (Wireless) miễn phí tại phòng & các khu vực công cộng của Cụm khách sạn.

Phòng DELUXE                                                    (Phòng Deluxe của Cụm Khách sạn Đông Xuyên)
-Trái cây và hoa tươi đặt phòng ngày đầu tiên.
-Diện tích: 36m2 -Số lượng: 6 phòng.
-Giá phòng: 1.050.000 – 1.200.000 VNĐ (bao gồm buffet sáng, trà, café và 2 chai nước suối đặt phòng mỗi ngày).
-Truy cập Internet (Wireless) miễn phí tại phòng & các khu vực công cộng của Cụm khách sạn.

Phòng SUITE  
 
                                                            (Phòng Suite của Cụm Khách sạn Đông Xuyên)
 
 
-Trái cây và hoa tươi đặt phòng ngày đầu tiên.
-Diện tích: 48m2 -Số lượng: 2 phòng.
-Giá phòng: 1.500.000 VNĐ (bao gồm buffet sáng, trà, café và 2 chai nước suối đặt phòng mỗi ngày).
-Truy cập Internet (Wireless) miễn phí tại phòng & các khu vực công cộng của Cụm khách sạn.

HỘI TRƯỜNG 

Hội trường có giá từ 700.000 – 9.000.000 VNĐ tùy theo số lượng khách từ 8 – 600 khách, kiểu set up và địa điểm set up buổi họp.

  
                                                        (Phòng họp, hội nghị đa dạng lượng khách)

CÁC TRANG THIẾT BỊ BAO GỒM TRONG GIÁ HỘI TRƯỜNG: Hội trường có máy lạnh, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí, bục phát biểu, phòng màn chiếu, bảng trắng (Flipchart), bàn giáo viên, bàn đón khách và bảng hướng dẫn vào hội trường.