Các thành tích công ty đạt được:

Năm 2008:
-Công ty đã vinh dự được Hiệp hội Du lịch Việt Nam công nhận và trao tặng danh hiệu “Công ty lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam” năm 2008.

Năm 2009:
- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2010:
- Được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua (QĐ số 51/QĐ.UBND, ngày 09/02/2011) và Cờ thi đua của Chính phủ ( QĐ số 1014/QĐ-TTg, ngày 30/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
- Công ty đã vinh dự được Tổng Cục Du lịch công nhận và trao tặng danh hiệu “Công ty lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam” năm 2010.

Năm 2011:
- Được UBND tỉnh An Giang tặng Cờ thi đua (QĐ số 58/QĐ.UBND, ngày 01/3/20120 và cờ thi đua của Chính phủ (QĐ số 585/QĐ-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ).
- Công ty đã vinh dự được Tổng Cục Du lịch công nhận và trao tặng danh hiệu “Công ty lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam” năm 2011.

Năm 2013:
- Công ty đã vinh dự được Tổng Cục Du lịch công nhận và trao tặng danh hiệu “Công ty lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam” năm 2013.

Năm 2015:
- Khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam 5 năm liền từ năm 2011 đến 2015 và vinh dự được nhận cờ và bằng khen của Tổng Cục Du lịch.

Năm 2019:
- Công ty đã vinh dự được Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam trao tặng bằng khen với danh hiệu “ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2018 và tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội Du lịch” (QĐ số 15/QĐ-HHDLVN, ngày 22/01/2019).
- Được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Công ty ” đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2018’, theo  quyết định số 70/QĐ-UBND vào ngày 07/03/2019.
- Công ty đã vinh dự được Bộ trưởng Tài chính trao tặng bằng khen với danh hiệu “ đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018” (QĐ số 1927/QĐ-BTC, ngày 01/10/2019).

Giới thiệu cùng chuyên mục