Phòng STANDARD(Phòng Standard tại Sao Mai resort Châu Đốc)
Số lượng: 40 phòng.
Giá phòng: 700.000 – 1.000.000 VNĐ (bao gồm buffet điểm tâm sáng, trà và nước suối đặt phòng mỗi ngày).
Truy cập Internet (Wireless) miễn phí tại phòng & các khu vực công cộng của Cụm khách sạn.

Phòng DELUXE(Phòng Deluxe tại Sao Mai resort Châu Đốc)

Số lượng: 20 phòng.
Giá phòng: 900.000 – 1.200.000 VNĐ (bao gồm buffet điểm tâm sáng và nước suối đặt phòng mỗi ngày)
Truy cập Internet (Wireless) miễn phí tại phòng & các khu vực công cộng của Cụm khách sạn.

Phòng VIP (Phòng VIP tại Sao Mai resort Châu Đốc)

Số lượng: 9 phòng.
Giá phòng: 1.800.000 VNĐ (bao gồm buffet điểm tâm sáng và nước suối đặt phòng mỗi ngày) Truy cập Internet (Wireless) miễn phí tại phòng .

HỘI TRƯỜNG – MEETING

Hội trường có giá từ 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ tùy theo số lượng khách từ 50 – 150 khách.

CÁC TRANG THIẾT BỊ BAO GỒM TRONG GIÁ HỘI TRƯỜNG:
Âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, máy lạnh, phông màn chiếu và máy chiếu.