Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Thành Cương

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Thành Cương

 

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thành Cương;

Công ty Cổ phần Du lịch An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

 - Họ tên người sở hữu: Nguyễn Thành Cương;

- Số đăng ký người sở hữu: 351252361, ngày cấp 26/6/2000,  nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;

- Địa chỉ: Số 4/7 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, An Giang;

- Số lượng cổ phần sở hữu:  700 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật. 


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

17 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3844718 – 02963 843394                  

Kính báo!